Začátky to nebyly rozhodně jednoduché. Chybělo základní vybavení, natož zásahové vozidlo. A tak první, co sbor vlastnil, bylo nové razítko. Pak pomohla obec a hasiči dostali pracovní obleky, přilby, obuv a základní vybavení pro výjezdovou jednotku. Z Českých Budějovic přišel dar v podobě zásahových oděvů a některého dalšího vybavení nutného pro činnost sboru a obec přikoupila od volarských hasičů první hasičské vozidlo, kterým byla Škoda Forman. A na podzim toho roku se podařilo založit kroužek mladých hasičů.

Na svatého Tomáše roku 2008 se Novopečtí vypravili do obce Zášová u Vsetína. Tam totiž přes internet objevili hasičskou cisternu – Liazku a díky starostce Nové Pece, která dojednala koupi a sehnala potřebné finance se „Bába“, jak auto pojmenovali, přestěhovala na Šumavu a v květnu proběhly ve velkém stylu slavnostní křtiny.

Při pohledu do deníku sboru je zřejmé, jaký druh práce vykonávají hasiči nejčastěji. Odklízení padlých stromů, čištění výpustí a kanalizace, likvidace divokého včelstva, vos i sršňů. Je zde zapsáno hned několik požárních asistencí, plnění vrtulníku vodou, odstraňování spadlých vodičů vysokého napětí a mnoho dalších, více či méně obvyklých aktivit.

Ale hasiči v Nové Peci nemyslí jen na oheň či vodu. Najdeme je například u pořádání Pohádkového lesa, Mikulášské besídky, při již tradičním pálení dřevěného uhlí ve staročeském milíři i při rozvážení Betlémského světla, které do tohoto koutu Šumavy přivezli od svých kolegů z rakouského Klafferu. A nechybí samozřejmě brigády a různá námětová cvičení.

Jaroslav Pulkrábek