Jako velitel nejčastěji zasahoval se svým týmem u povodní. Dobře si vzpomíná na ty loňské, kdy pohotovost začala už v brzkých raních hodinách. Na starosti měli hlavně místní rybníky, které hlídali před případným přetečením. „Loni ale nastala taková situace, že se vlna dostala přes hráz, s čím už jsme moc dělat nemohli. Vydali jsme se proto na obchůzku domů a tam, kde se voda dostala do sklepů, jsme ji odčerpávali,“ vyprávěl Miroslav Kaše. Nejvíce zasaženou oblastí byla část Krtel, která se nazývá Setuně. V té hasiči byli až do odpoledne. Když byla práce v Krtelích hotová, vydali se na pomoc do Malovic a Netolic.

Miluše Reindlová