„Vedle pokladních knih sbor vlastnil i kroniku, která existovala od počátku založení. V předrevoluční době se ale spolu s některým vybavením ztratila a nikdo netuší kam. Já mám na starosti v pořadí druhou knihu, která se píše od roku 1975,“ vysvětloval současný správce pokladní knihy Václav Joza.

Vedle hasičské zbrojnice funguje v Krtelích také klubovna, která vznikla na místě bývalého obchodu potravin. Budova jim byla věnována obcí Malovice a slouží hlavně ke schůzkám místních členů, kterých je v současné době devětačtyřicet, mezi ně patří i čtyři ženy.
Mezi hlavní činnosti hasičského sboru patří naplnění kulturního programu v Krtelích. „Každý rok pořádáme na přelomu zimy a jara maškarní ples pro děti, který večer vystřídá ples pro dospělé. Zajišťujeme občerstvení, kapelu, ale také vytopení místností a následný úklid. Každoročně si také v létě zveme country kapelu Brusné kotouče, která hraje přímo na našem náměstí. Kromě kulturních akcí se podílíme na údržbě vesnice. Zasahujeme hlavně při povodních, které nás postihují téměř každý rok, čerpáme vodu ze sklepů místních občanů a hlídáme rybníky,“ říká velitel hasičského sboru Miroslav Kaše.

Jako většina okolních sborů jezdí také Krtelští na soutěže, kde si porovnávají síly s ostatními týmy.
Od roku 2004 si tak pravidelně domů přivezli první místa.
„Jsme na medaile všichni moc hrdí, a to hlavně proto, že na soutěž trénujeme přibližně dva až tři týdny dopředu. Ostatní tak aspoň vidí, v jaké výborné kondici jsou krtelští hasiči,“ s úsměvem komentoval velitel hasičského sboru. Závěrem Miroslav Kaše dodává, že doufá v udržení hasičských sborů. „Byla by velká škoda, kdyby zanikly,“ poznamenal velitel.

Do rozpočtu hasičů přispívají kromě obce Malovice také samotní členové. Jde ale o nepatrnou částku, a tak hasiči jednomyslně říkají, že ji platí rádi. Dotace, které každý rok dostávají, se pohybují okolo deseti tisíc korun, z nichž se v převážné většině nakupují hasičské uniformy, hadice a jiné potřebné vybavení.

„Když je potřeba, přiložíme ruce k dílu i my. Tak nám jeden ze členů opravil i naši starší stříkačku, kterou jsme podle zdrojů dostali v roce 1936,“ dodal Miroslav Kaše.

Miluše Reindlová