Kronika hasičů se nedochovala, nicméně díky zdejšímu faráři, který do pamětní knihy farnosti zapisoval i dění mimo kostel, se některé události podařilo zachytit.

Mezi informacemi o počtu věřících, počasí, úrodě i sebevražedném činu zdejšího pod­ učitele je tak zapsána tato věta: „15. prosince 1891 byl založen na Novém Světě spolek dobrovolných hasičů.“

Následuje zachycení velkého množství požárů a v roce 1931 se hasičům věnuje celá jedna stránka.
Čtyřicetiletí sboru totiž oslavili místní hasiči opravdu velkolepě. Průvod s pochodněmi, předání vyznamenání, požární cvičení, koncert. To byla jen malá část programu. Vyznamenáno bylo osm hasičů, z toho jeden za 40 let služby, tedy od prvních dní sboru. Rovněž byla vysvěcena nová motorová stříkačka. Jako hořící objekt sloužila fara a vzhledem k špatnému počasí se velká část oslav konala v kostele. Při slavnostech, které trvaly celý týden, byl vysvěcen i prapor sboru.

Následující roky však již nikdo události nezachytil, tak se musíme přesunout až do poloviny sedmdesátých let, kdy v roce 1975 nová vlna mladých hasičů, vesměs zaměstnanců Státního statku, sbor oživila. Po několika letech se vsadili a založili ženské družstvo – výhradně Novosvětské. To pak objíždělo soutěže a více než desetkráte nenašlo přemožitele. Další vlna omlazení přišla v roce 1992 a o osm let později, kdy šestnáctiletí kluci postavili celé nové družstvo.

Konečně podíváme-li se do zápisů letošního roku, tak z nich vyčteme, že sbor v Borových Ladách má dnes 46 členů a každý rok se snaží přijímat nové. Po loňské velké rekonstrukci hasičárny opravili i stříkačku a okrskové soutěže ve Zdíkově se účastnila hned tři družstva. Ženy si přivezly stříbro a muži již tradičně stanuli na stupínku nejvyšším.

Stejně jako jinde i v Borových Ladách jsou hasiči oporou obce, ať již jde o organizaci společenského života v podobě tradiční Josefské zábavy, dětského dnu, Annenské pouti nebo úklidu obce.

Jaroslav Pulkrábek