Přímo pro okres Prachatice to bylo 35 lidí, kteří měli být zaměstnáni u tohoto požárního útvaru. Přestože usnesení vlády bylo platné, nepodařilo se tehdejšímu náčelníkovi okresní inspekce požární ochrany profesionální útvar založit, a to z důvodu, že proti jeho založení protestovali někteří členové dobrovolného požárního sboru v Prachaticích. Paradoxní byla ta situace, že přednostně do profesionálního sboru byli vybíráni členové dobrovolného sboru z Prachatic. Ke dni 1. 7. 1967 byla ustanovena skupina 3 lidí, kteří zajišťovali činnost tzv. hlásné služby.

ZA PRACOVNÍM STOLEM. V těchto dnech již Vladislav Ženíšek pomalu vyklízí svůj pracovní stůl. Brzy zde zasedne jeho nástupce.

Členové se střídali po 24 hodinách. Mimo jiné přijímali zprávy o požárech, zabezpečovali vyhlašování poplachu pro dobrovolnou požární jednotku v Prachaticích a rovněž tak plnili úkoly tzv. Ohlašovny požárů. Založení profesionálního požárního sboru bylo až 1. 7. 1970, kdy jednotlivé směny tvořilo 1 požární družstvo o počtu 1 + 4 příslušníků.

Tak zvaný Veřejný požární útvar měl své působiště v Požární zbrojnici, a to v ulici Požárníků v Prachaticích. Postupně došlo i k uklidnění situace mezi vedením dobrovolného sboru a požárním útvarem. Jak jsem již v úvodu uvedl, přednostně do jednotky profesionálního sboru byli zařazováni členové dobrovolného sboru v Prachaticích, kteří splňovali podmínky této funkce. Počet členů v požárním útvaru postupně narůstal, ale usnesení vlády, které určovalo 35 lidí, bylo naplněno daleko později, a to v roce 1980. Příslušníci tohoto sboru se podíleli na přístavbě k Požární zbrojnici ať již jako dobrovolní hasiči nebo profesionálové.

S cílem snížit dojezdové časy k požárům a haváriím bylo rozhodnuto 1. 7. 1973 založit detašované pracoviště veřejného požárního útvaru ve Vimperku. Vzhledem k tomu, že docházelo k nárůstu speciální požární techniky a počtu příslušníků, začaly být nevyhovující stávající prostory jak v Prachaticích, tak i ve Vimperku. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto vybudovat nové celky, ve kterých budou umístěny profesionální hasičské jednotky. Podařilo se nám zajistit objekty v bývalých kasárnách jak ve Vimperku, tak v Prachaticích. Nový objekt ve Vimperku byl postaven v roce 1989 a nový objekt v Prachaticích v roce 2001. Chtěl bych podotknout, že nové objekty byly stavěny tak, aby v těchto sídlech působila i zdravotnická záchranná služba.

V dnešní době jsou tyto celky vybaveny novou dokonalou technikou, rovněž taky početní stavy odpovídají současným požadavkům, což dává záruku kvalitního zabezpečování jak majetku, tak zdraví našich spoluobčanů. Mrzí mne jenom ta skutečnost, že nové detašované pracoviště ve Volarech nebylo zbudováno, i když v roce 2002 byly schváleny finanční prostředky na výstavbu nové stanice a mělo zde působit 15 nových příslušníků. Zde si musí sáhnout do svědomí někteří členové, kteří působili v tehdejší době v zastupitelstvu města.
Postupně docházelo ke změnám názvu tohoto celku, takže nyní je nazýván Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice.

Chtěl bych poděkovat všem příslušníkům, kteří se podíleli na výstavbě profesionální požární ochrany v okrese a ubezpečit, že i dobrovolné požární sbory v okrese budou navždy součástí tohoto systému.

Emeritní ředitel HZS Prachatice plukovník Vladislav Ženíšek