Historické prapory spatřily světlo světa za doprovodu státní hymny. Prapory jsou uložené v hasičské zbrojnici. V neděli ale zdobily průvod, ve kterém se hasiči přesunuli na lhenické náměstí, kde položili věnec, a následoval společný pochod ke kapli na místním hřbitově, kde se konala bohoslužba. Do kroku hasičům hrála Netolička. Děkujeme Janu Kleinovi a fotodokumentaci lhenické tradiční akce.