Jako v dalších okolních obcích byla důvodem založení sboru zejména potřeba ochrany obecního a soukromého majetku při požárech, které nebyly v té době ničím neobvyklým.

Hlasovat můžete na internetové adrese http://www.denik.cz/hasici/

V dnešní době je podstata jejich činnosti v mnohém odlišná. Přesto je ale sbor dobrovolných hasičů v obci stále nepostradatelný.

„K požárům už vyrážíme málokdy. Je to dáno zejména naším technickým vybavením, které je staré už přes tři desítky let. Přesto si ale myslím, že by se bez dobrovolných hasičů pracovalo mnohem hůře i profesionálům. Jako starosta obce musím ocenit to, jak se dobrovolní hasiči chovali například při letošních náhlých povodních. V té době měl každý mnoho starostí. Ale hasiči byli připraveni pomoci ve svém volném čase všem, kteří to potřebovali. V této době, kdy se každý stará nejvíce sám o sebe, právě v tomhle vidím největší smysl naší činnosti,“ vysvětloval František Mráz.

V současnosti má sbor jen v Nebahovech šedesát osm členů, z toho dvaadvacet žen. Starostou a předsedou sboru je Václav Petrášek, strojníkem Radek Nachlinger. Nejstarším členem sboru je Josef Švácha, který je dobrovolným hasičem už od roku 1943, tedy úctyhodných šestašedesát let.

Nebahovský okrsek zahrnuje také další čtyři obce, Zdenice a Kralovice, které mají samostatné dobrovolné sbory, a Lažistka a Jelemek. Sbor ale také na velmi dobré úrovni spolupracuje se záchranným hasičským sborem z Prachatic a okolními hasičskými sbory, zejména ze Žernovic. „S těmi si půjčujeme při krizových situacích nejen techniku, ale i členy, tak, aby byla pomoc co možná nejlepší. V letošním roce jsme například při povodních pomáhali evakuovat dětský tábor na nedalekém Zlatém potoce,“ upřesnil velitel sboru Mráz.

Kromě pomoci v kritických chvílích je ale pro obec sbor dobrovolných hasičů důležitý i na zcela jiném poli, je totiž velmi důležitým prvkem, který místním zajišťuje kulturní vyžití. „Zejména před revolucí v roce 1989 byla důležitost hasičského sboru nesporná, brigádně se podíleli například na stavbě pošty nebo nového obchodu. Ale i po revoluci si hasiči zachovávají velký podíl na pořádání kulturních akcí,“ upozornil Mráz.

Dobrovolní hasiči v Nebahovech pořádají každoročně hasičský ples, kromě něj ale také každý rok několik tanečních zábav. Pomáhají také při stavbě májky nebo při setkáních důchodců. Ženy z hasičského sboru navíc pořádají pravidelné dětské dny.

Jediným problémem, který v současné době sbor dobrovolných hasičů v Nebahovech má, je provizorní sídlo hasičské zbrojnice, které je v garáži bývalé školy. To je ale nevyhovující prostředí. „Do budoucna bychom se rozhodně chtěli přestěhovat do lepšího, je to ale samozřejmě otázka financí, které nám zatím chybí,“ posteskl si starosta s tím, že i když se obec snaží hasičům pomáhat, potřebné finance je možné získat pouze ze státního příspěvku.
Hasičský sbor si ale za svojí činností stojí a do budoucnosti se skepticky rozhodně nedívá. „Jsem rád, že mohu říci, že máme dobré vůdce, kteří jsou mladým hasičům příkladem. Je to zejména Václav Petrášek, nynější předseda sboru, který byl do roku 2000 jeho velitelem, ale i další lidé. Hlavně díky nim se domnívám, že náš sbor bude dobře pokračovat i v příštích letech, a to je přeci to hlavní. My jsme dostali tuto činnost od našich tátů a doufáme, že jí předáme naším dětem tak, aby na ni mohli být hrdí,“ zakončil velitel sboru František Mráz.

Kozlův hasičský počin

Současným velitelem sboru dobrovolných hasičů v Nebahovech je František Mráz, který je zároveň také starostou obce. I přesto, že byl aktivně přítomen u několika požárů v obci, jednalo se ve většině případů o zásahy, u kterých byli dobrovolní hasiči jen jako pozorovatelé a zajišťovali místo až poté, kdy požár uhasili profesionálové.

Tak trochu kuriózní je tedy případ, kdy hořela místní kaple. Pravděpodobně od zapomenuté svíčky chytl oltář a hrozilo rozšíření požáru. V tu chvíli ale zasáhli místní dobrovolní hasiči. Ti nestíhali vyjet se stříkačkou, ale hasili pomocí věder s vodou. Požár se podařilo ihned zlikvidovat. Nejdůležitější tak nebyla účinnost a použití všech hasících přístrojů, ale rychlost zásahu, profesionálů by se kaple možná už nedočkala.