Nedbalé vysypání žhavého popela v kůlně zavdalo příčinu k velkému požáru, který Zbytiny postihl v roce 1887, a který dal podnět k založení Sboru dobrovolných hasičů, ke kterému zde došlo v roce 1890. Rozhodně se nedá říci, že by se zbytinští hasiči v té době nudili. V roce 1900 vyhořely tři domy včetně hostince u nádraží.
O pět let později opakovaně kovárna. V nedalekém Korytě zničil oheň v roce 1908 šest domů včetně školy. A v Sedmidomí v květnu 1910 při Božím Těle, kdy všichni byli ve Zbytinách v průvodu, lehlo popelem patnáct domů. V roce 1927 zasahovalo v obci 15 okolních sborů, přesto oheň poničil jedenáct domů. A tak by se mohlo pokračovat dále.
Po více než století sbor tu lépe, tu hůře fungoval, až se jeho činnost v roce 1995 zastavila. Tato pauza však trvala pouze jedno desetiletí a v roce 2005, při obnovení činnosti sboru, je v obci registrováno 16 hasičů mužů a devět členů něžného pokolení k tomu. O rok později začínají zbytinští hasiči pracovat s dětmi, kterých se do kroužku přihlásí hned devět.
K dnešnímu dni mají zdejší hasiči šestadvacet dospělých a rovný tucet dětských členů. V roce 2007 zakoupila obec k stávající hasičské stříkačce hasičské vozidlo AVIA, kterou po dvou letech nahradila cisterna ŠKODA 706 RTO a zároveň došlo k dovybavení sboru hasičskými pomůckami a potřebami.
Letos v září se to ve Zbytinách hasiči jen hemžilo, neboť zde hostili starosty sborů dobrovolných hasičů z celého okresu u příležitosti jejich školení.
Jinak činnost zbytinského lidu floriánského se příliš neliší od aktivit v jiných dobrovolnických sborech. Nejvíce je lze vidět při sněhových kalamitách, orkánech či povodních. Více než hasičskou stříkačku používají čerpadlo či motorovou pilu. Samozřejmě nechybí ani při společenských akcích v obci, ať již jde o stavění májky, organizaci mikulášské besídky anebo při spolupořádání dnes již proslulých pošumavských slavností.
Z toho všeho vyplývá, že základem je i zde dobrá spolupráce s obcí, která na své hasiče nedá dopustit.

Kozlův hasičský počin

Časy, kdy oheň ničil čas od času celou obec a kdy hasiči v každé vsi často zachraňovali životy, jsou už pryč, i tak je ale hasičů v obcích potřeba. Nejdůležitější ale je, najít člověka, který dokáže nadchnout lidi, komunikovat s úřady, udržet hasiče pohromadě, když se nic neděje, a zorganizovat je, když se toho naopak děje moc. Ve Zbytinách je takovýmto člověkem třiadvacetiletý zbytinský rodák Josef Václavík. Současný starosta sboru nemá, coby příslušník Police ČR, s disciplínou a řešením krizových situací potíže. Na druhou stranu umí získat mladé do sboru a tím zajišťovat jeho budoucnost. Nejenom, že se aktivně podílel na oživení činnosti, ale nejaktivnějším členem zůstává. A každý, kdo něco podobného zkusil, ví, že pracovat ve funkci starosty dobrovolných hasičů na malé obci vyžaduje odhodlání, fortel a svým způsobem i krapet té odvahy.