Po válce byla výhradně německá obec postižena odsunem a vzhledem ke své poloze a skutečnosti, že byla přímo přilepena na dráty Železné opony, se o spolkové činnosti moc přemýšlet nedalo. Požární služby tak zajišťovaly Vojenské lesy a statky, vybavené příslušnou technikou. Přímo v obci byl Sbor dobrovolných hasičů zaregistrován 9. dubna 1991. V té době totiž Vojenské lesy a statky převedly požární stříkačku a potřebné příslušenství pro zásah na obec. Jenže zas chyběli hasiči. Potřebnou motivací se staly až povodně v roce 2002. Při likvidaci následků a po vzájemné dohodě se starostkou obce bylo rozhodnuto, že hasičů je v obci potřeba, a tak 10. března následující roku může sbor slavit jako den svých narozenin.

Na je ho zřízení se podíleli členové sboru v nedaleké Lenoře Pavel Fochler, Jan Fochler a František Hubáček a malé sedmičlenné společenství mohlo zahájit svou činnost. Od počátku to nebyla pouze záležitost chlapská, ale mezi zakladateli se nacházela i jedna žena. V průběhu roku se přihlásili další dva členové a ženská část sboru byla posílena o druhou členku v roce 2006. Na devíti členech sbor setrvával i v následujících dvou letech a jeho činnost víceméně stagnovala. Proto došlo na podnět vedení obce v létě roku 2008 ke změně na postu velitele a sbor posílilo dalších osm členů, takže počet hasičů ve Stožci stoupl na šestnáct. V praxi stožeckých hasičů převažují technické zásahy jako čerpání vody ze zaplavených sklepů, prořezávání cest od spadlých stromů, čištění studní, likvidace vosích hnízd, pomoc při úklidu sněhu či ledové námrazy na střechách. U žádného požáru naštěstí zasahovat nemuseli, kromě drobných záležitostí.


K dalším aktivitám patří stavění májky a pomoc při dětském dni, organizátorská výpomoc při inlinových závodech nebo setkání hasičů z příhraničí. Místní SDH trápí, že v současné době nemají zásahové vozidlo, ostatní drobnou techniku pravidelně doplňují. Dalším problémem je, že většina členů má zaměstnání mimo obec a někteří se domů vracejí pouze na víkend. V současné době se v rámci projektu Správy NP a CHKO Bezpečná Šumava projednává možnost větší profesionalizace a lepšího vybavení a zázemí pro hasiče právě ve Stožci s dosahem i do okolních obcí.