V osm hodin ráno 5. května 1923 se totiž u pana Jana Heinzla v čísle popisném 25, kde se dnes říká U Půbalů, sešli otcové zakladatelé.

Prodali pole

Zvolili si svůj historicky první výbor v čele se starostou Janem Jandou a velitelem Vojtěchem Kotálem. A hned si řekli, že by koupili stříkačku a základní výzbroj.

S kasičkou obešli sousedy, zašli i do Vimperka a obeslali všechny možné pojišťovny. Ještě ten rok si pořídili jak výzbroj za třiadvacet tisíc korun, tak stříkačku, která byla o deset tisíc lacinější. Vzhledem k tomu, že peníze nestačily, vypomohla obec prodejem obecních polí a zajistila tak pro hasiče chybějících šestnáct tisíc.

V té době se hasiči rovněž usnesli, že objednají modrý kepr za cenu jeden metr po osmi korunách a nechají si u krejčího Bláhy z Hoštic ušít pětadvacet stejnokrojů. Dne 10. srpna 1924 byla ruční stříkačka slavnostně vysvěcena za kmotrovství chotí pánů starosty (hasičů) a velitele. Každá z kmoter pak věnovala sboru pět set korun. Motorové stříkačky se hasiči v Buku dočkali až po druhé světové válce.

Už 8. května totiž požádali americkou armádu o motorovou stříkačku a desetičlenná disputace se vydala do vimperského městského parku, kde si vybrala stříkačku DKV s příslušenstvím.
Měla jak velký výkon, tak na druhou stranu velkou poruchovost. DKV v roce 1957 vyměnili za PS 8 a tu pak za současnou PS 12.

Dvě družstva

Dnes má sbor dobrovolných hasičů v Buku čtyřicet osm členů. Mladí se s úspěchem zúčastňují okrskových soutěží, a tak se ve spolupráci se starostou obce podařilo vystrojit a vyzbrojit dvě sedmičlenná soutěžní družstva.

Stejně jako všude na vsi, tak i v Buku jsou hasiči nejenom nápomocni při likvidaci požáru a živelných pohromách, ale ruku k dílu přiloží i v rámci různých brigád či organizují společenské, kulturní či sportovní akce.

Kozlův hasičský počin

Václav Probst je členem sboru sedmatřicet let a z toho dobré čtvrtstoletí zastával post starosty. Hasiči v Buku zas tak často k požáru nevyjíždějí a jsou tedy spíše nápomocni u akcí, ke kterým se dostanou včas a více než s ohněm bojují s popadanými stromy a velkou vodou. Starosta proto zajišťuje brigády, masopust, plesy a bály nebo sportovní soutěže a další akce. Zásluhou Václava Probsta to hasiči v Buku vždy zvládali se ctí a ten, kdo někdy podobnou funkci zastával, ví, co obnáší sehnat a udržet na uzdě tak různorodou společnost, jako jsou hasiči. A nutno říci, že vše zvládal s přehledem a ctí téměř čtvrt století.

Jaroslav Pulkrábek