Členové ale svou činnost zpočátku neupevňovali, a tak se sbor na nějakou dobu rozpadl. Až v roce 1884 se na valné hromadě sešlo šestatřicet členů, kteří definitivně ustanovili sbor nový. Ten zasahoval u mnoha požárů, například v Chrobolech, Klenovicích a nebo nedalekých Hradcích.
Jako ostatní sbory, tak i ten lhenický vlastnil několik stříkaček. Zpráva o první moderní stříkačce pochází z roku 1859, kdy se podle dobových zápisů na výrobě podílela firma Mauretter. Později do výbavy přibyly další. Z nich je to dvouproudá stříkačka, a to z roku 1912, nebo motorová stříkačka, kterou hasiči získali o šestadvacet let později. Ta byla vysvěcena až o rok později a lidově je nazývaná „ebertka“. Důležitou součástí sboru je také prapor. „Jsme jedním z mála sborů, který vlastní tak starý prapor. Jeho vysvěcení se datuje k roku 1894, kdy se konalo desáté výročí založení sboru. Je to pro nás velká historická rarita, kterou si také přísně střežíme,“ s nadšením vypráví současný velitel sboru František Fencl. Prapor je využíván hlavně při oslavách. Tak tomu bylo i v případě, kdy sbor slavil den svatého Floriána, který je patronem hasičů.
V současné době jsou součástí sboru i ženy. Celkem tak má tým sto čtyři členů a to spíše střední generace. „Především se zaměřujeme na kvalitní výcvik, abychom při případném výjezdu byli plně připraveni. Vloni jsme měli šestnáct výjezdů, z nichž šest se týkalo právě požárů, a tak je bezpečnost našich členů na prvním místě. Proto také jezdíme na pravidelná školení,“ komentuje velitel sboru.
Hasičský sbor ve Lhenicích jezdí rovněž na okrskové soutěže. Jak ale říkají velitel společně se starostou sboru, je to spíše tradice, která je u malých sborů zvykem. Když město Lhenice pořádá slavnosti, hasiči při nich hlavně zajišťují bezpečnost obyvatel. „Jedná se o ty akce, kde se lidé shromažďují na náměstí. Naším dalším cílem je naučit děti, jak se správně zachovat při požáru a jiných nebezpečných situací. Chodíme do škol a společně s policií a záchranáři názorně ukazujeme dětem, jak reagovat,“ říká velitel sboru František Fencl.