Klíč k historii dobrovolných hasičů ve Vacově je třeba hledat v zápise zdejšího Čtenářského kroužku ze dne 9. 4. 1893, kde se píše: Pan Eduard Steinochr oznamuje, že Jeho jasnost kníže ze Schwarzenberg rezolucí z roku 1886 dal novou stříkačku k volnému použití, že však není žádného hasičského sboru ve Vacově, a proto navrhuje, aby čtenářský spolek, nebo alespoň někteří jeho členové podnikli případné kroky k založení Samostatného sboru hasičského ve Vacově.

Hlasovat můžete na internetové adrese http://www.denik.cz/hasici/

Valná hromada se uskutečnila 23. července 1893 v hospodě za přítomnosti třiadvaceti členů. Hasiči tedy byli, zase nebyla stříkačka, a tak si půjčovali knížecí stříkačku ze zámku v Přečíně. Toto provizorium trvalo až do roku 1896, kdy si Vacovští koupili vlastní, a to od firmy Smekal Smíchov, kterou pak hasiči spláceli šest let.

Umístěna byla na faře a o vlastním přístřešku se začalo jednat až v roce 1903. Jednání natahovaly osobní zájmy, a tak až po zásahu Okresního výboru se Obecní úřad rozhoupal a 10. 4. 1906 předal hasičům kolnu opatřenou nápisem „Hasící Náčiň“.

Peněz neměl sbor nikdy nazbyt, přesto se Vacovští starali, aby jejich technika byla na výši a stejnokroje si kupovali za vlastní. Přispívaly pojišťovny, pořádaly se oblíbené zábavy, věnečky a výlety, což sborovou kasu obohacovalo. Vzhledem k nedostatku vody uvažovali o zakoupení hydrofonu, začátek války však již započaté jednání přerušil.

V roce 1935 bylo zakoupeno starší auto pro dopravu hasičů k požárům a po té i motorová stříkačka firmy Mára s 50 metry hadic. V říjnu 1959 bylo sboru přiděleno speciální terénní vozidlo Tatra 805 včetně kompletního vybavení se stříkačkou PS-8.

V roce 1962 se začalo jednat o výstavbě nové požární zbrojnice a o deset let později byla zkolaudována. V prosinci roku 1977 převzal požární sbor novou autocisternu Škoda 706-Cas 25. V roce 1989 byla Tatra 805 předána do Rohanova a vacovský sbor dobrovolných hasičů dostal nové vozidlo Avia, tedy speciální požární vozidlo s kompletním vybavením, a stříkačku. V roce 2005 proběhla generální oprava Škody 706 CAS 25, čímž byla značně prodloužena její životnost. Díky početné členské základně, která čítá bezmála stovku členů, jsou Vacovští schopni postavit čtyři soutěžní družstva, a to jak v mladších i starších žácích, tak v kategorii mužů i žen. Na zásahy vysílají 19 členů ve třech družstvech, kteří mají k dispozici tři auta.

Kozlův hasičský počin

Čtyřiatřicetiletý vacovský rodák Miroslav Molitor měl hasiče před očima snad od narození. Bydlel totiž přímo proti zbrojnici a maminka pracovala na úřadě hned vedle. Už jako kluk byl u všeho, co se kolem hasičů dělo. Přesto se k nim přidal až v roce 1996 a hned po dvou měsících se z něj stal jednatel a člen výboru. Od roku 1999 je velitelem sboru, o dva roky později převzal velení zásahové jednotky. K tomu je velitel okrsku, rozhodčí a instruktor požárního sportu. Obdržel medaili za příkladnou práci či medaili za zásluhy. Hasičům se věnuje denně i o víkendu. Někdo se hasičem stává, Miroslav Molitor se pro toto povolání narodil.

Jaroslav Pulkrábek