Přestože zdejší sbor byl založen již necelých čtyřicet let poté, co v roce 1854 vznikl nejstarší sbor dobrovolných hasičů u nás, z pohledu místního to bylo poměrně pozdě. V roce 1893, kam historie hasičstva v Lenoře sahá, totiž hasiče měli již ve většině okolních obcí.

Hlasovat můžete na internetové adrese http://www.denik.cz/hasici/

Na druhou stranu nutno dodat, že samotná obec Lenora byla založena díky vznikající sklárně až ve třicátých letech 19. století.

Lenorský sbor byl stejně jako všechny v šumavském pohraničí německý. Ten český pak vznikl až po druhé světové válce v důsledku vysídlení pohraničí a následném nahrazení německého živlu českým.

A právě jedním z toho mála zachovaných dokumentů je zápis z ustavující schůze českého hasičského sboru. Lze z něj vyčíst, že se konala 13. listopadu roku 1947 v závodním hostinci místní sklárny a účastnilo se jí čtrnáct členů. Mezi řádky lze zjistit, že bez hasičů v té době v Lenoře úplně tak nebyli, šlo však zřejmě o živelné a nepravidelné společenství. Na schůzi se tehdy dohodli, že hned následující sobotu se sejdou před hasičskou zbrojnicí, aby uspořádali požární cvičení, upraví zbylé hasičské obleky, prověří uložení hadic a seznámí se s obsluhou motorové stříkačky či vysouvacího žebříku. Rovněž si pro řádné vedení agendy obstarali nové úřední razítko.

V archivu místních hasičů pak najdeme složku z následujících několika let, ukazující z dnešního pohledu až směšné zasahovaní politiky do života sboru i zajímavý údaj z inventáře, kde je zapsáno dvacet píšťalek pro potřeby dorozumívání.

Dnes má sbor dobrovolných hasičů v Lenoře 24 členů. Zařazeni jsou v páté třídě a jejich úkolem při požárech je pomocí čerpadla zásobovat vodou cisterny ostatních sborů, což úspěšně předvedli například při nedávném českoněmeckém cvičení ve Strážným. Vzhledem k vlastnictví avie s čerpadlem jsou často volání k zatopeným sklepům či čištění studní.
A přijede-li do obce sanita a je potřeba nemohoucí osobu snést po schodech dolů, ať ve dne či v noci, jsou to právě lenorští hasiči, u kterých zvoní telefon. Jinak stejně jako jinde jsou dobrovolní hasiči aktivní při pořádání různých společenských akcí, brigádách a dle potřeby k ruce obecnímu úřadu.

Kozlův hasičský počin

Jan Podsklan se narodil v osudovém roce 1945 a do lenorského sboru se zapsal ve dvaadvaceti letech. Vzhledem k tomu, že hasiči nemají cisternu, bezprostředně u ohně vidět nejsou. Přesto se v zásahové knize krajského dispečinku najde zápis z letošního léta, který se vymyká všemu, co bylo do dispečerských knih doposavad zapsáno. Jedna dáma se vypravila autem z Písku přes Lipno do Lenory, kde zastavila u místního hasiče s problémem. Z motoru auta vycházel prapodivný zvuk. Hasiči pak po otevření kapoty vytáhli vyděšenou kočku. Kočka se pak dočkala návratu domů, když ji vypátral její nešťastný písecký majitel.

Jaroslav Pulkrábek