Galerie: Zatrubněné potoky se na Šumavě vrací zpátky na zemský povrch

Potok vyvedený z podzemních trubek. Před revitalizací byl potok pod Dobrou vedení v melioračním potrubí. Obnovený potok pod Dobrou. Kanalizovaný potok před revitalizací. Zablokovaný kanál potoka po revitalizaci. Hladina podzemní vody se po revitalizaci zvýšila a méně kolísá. Obnovený potok ústící do Teplé Vltavy.