Galerie: Volarští senioři slavili svůj den pečením i tancem