Galerie: Prvomájový průvod. Retro

Prvomájový průvod. Prvomájový průvod. Prvomájový průvod. Prvomájový průvod rok 1985. Prvomájový průvod rok 1985. Prvomájový průvod rok 1985. Prvomájový průvod rok 1986. Prvomájový průvod rok 1986. Prvomájový průvod rok 1986. Prvomájový průvod rok 1989. Prvomájový průvod rok 1989. Prvomájový průvod ve Strakonicích. Prvomájový průvod Strakonice Dubovec.