Galerie: Bývalí Jitexáci obsadili Prácheňské muzeum