VV OFS Prachatice rozhodoval o odvolání oddílu SK Ktiš proti rozhodnutí o nařízení nového utkání OP mužů SK Ktiš – Hraničář Borová Lada. Utkání bylo ukončeno v rozporu s Pravidly fotbalu a žádný oddíl proti tomuto ukončení utkání nepodal námitku, naopak podpisy kapitánů i vedoucích bylo vyjádření HR potvrzeno. VV neshledal na rozhodnutí STK v této věci žádnou chybu a odvolání oddílu zamítl s předáním účastníků konfliktu k vyřešení DK.

Předseda STK Jiří Trněný shrnul podzimní část sezony. Nesehrány byly z důvodu nedostavení se hostů zápasy OP mužů Lenora – Borová Lada a OP dorostu Šumavské Hoštice – Strunkovice. Na jaro byl po domluvě oddílů přeložen zápas OP mužů Dub – Vacov B. V řešení je utkání OP mužů Ktiš – Borová Lada. Předseda STK spolu se sekretářem VV neprodleně připraví vyúčtování vkladových záloh a zašlou je do oddílů.
Předseda DK Jiří Pavlík kladně hodnotil snížení projednávání přestupků oproti předchozím sezonám. Ke dni konání VV bylo projednáno 25 přestupků dospělých, 3 u dorostenců, 2 u žáků, 7 u rozhodčích a 1 u funkcionáře.

Předseda KR Miloslav Hodek informoval, že až na dva zápasy byly všechny na podzim obsazeny, což je při pohledu na počet aktivních rozhodčích listině ještě poměrně dobré číslo. Stále platí, že noví zájemci o rozhodování budou řádně proškoleni a po splnění podmínek budou navrženi na doplnění na listinu. Do celostátního programu Talent – Mentor byli za OFS Prachatice zařazeni mladí rozhodčí Ondřej Babka a Tomáš Kučera.

Předseda TMK Libor Nechoďdomů informoval o tom, že školení a doškolení trenérů licence C se uskuteční v první polovině měsíce března 2010. Dosud přihlášení zájemci budou včas osloveni, noví zájemci nechť se přihlásí na sekretariát VV OFS.
Termíny mládežnických turnajů připravovaných na zimní přestávku a jejich zabezpečení předloží předseda KM Pavel Božovský na příštím jednání VV.

Různé: Pravidelné setkání zástupců okresních fotbalových svazů s KFS se posouvá na začátek příštího kalendářního roku a uskuteční se na Písecku za pořadatelství tamního OFS. Na příští jednání VV 10. prosince zajistí sekretář VV ve spolupráci s tajemnicí OTS podrobné položkové čerpání rozpočtu s důrazem na čerpání grantových financí na mládež.

Václav Pancer st.