V rámci těchto oslav pozvalo současné vedení oddílu k posezení všechny ty, kteří stašským fotbalem prošli jako hráči či funkcionáři. Nakonec se sešel pěkně zaplněný sál a bylo na co vzpomínat. Vždyť Stašští patří k nejstarším oddílům v našem okrese a víceméně i v Jihočeském kraji.

Vše zahájil dlouholetý činovník klubu Miloslav Žižka, který stále pracuje ve výboru současného klubu, přivítal všechny přítomné, včetně předsedy KFS Jihočeského kraje M. Haškovce, jeho místopředsedy a předsedy OFS Prachatice V. Klímy a sekretáře KFS V. Eibla, a vzpomněl na ty, kteří se výročí nedožili.

S vývojem fotbalu na Stašsku všechny přítomné seznámil současný předseda Přemysl Louda a připomněl jména hráčů, kteří to dotáhli až do nejvyšších republikových soutěží a předtím prošli stašským fotbalem. Určitě stojí za zmínku i to, že současný Sokol Stachy hraje již více než dvacet let nepřetržitě I.B třídu a jen stěží lze na Prachaticku hledat oddíl, který by tak dlouho vydržel v jedné soutěži a nepostihl by jej sestup do okresu.

A vzpomínky pak vystřídala současnost a jaká by to byla oslava narozenin, kdyby to nebylo při hudbě a případně i tanci. Stašští se dobře bavili, potvrdili, že jsou výbornou partou a o rozvoj fotbalu v obci mají velký zájem. Proto jim popřejme, ať se jim na zeleném trávníku ve všech kategoriích daří.