„Budeme slavit osmdesát let od vzniku organizovaného fotbalu zde ve Stachách. Fotbal se zde hraje sice ještě o deset let déle, ale organizovaně přesně osm desítek let,“ připomněl významné výročí pro místní sport Milan Svoboda.

Oslava se uskuteční v Nicově v sále místního kulturního domu. „Rádi bychom pozvali všechny, kteří stašským fotbalem prošli i třeba jen na chvilku. Samozřejmě nejsou kontakty na všechny, a tak bychom chtěli využít Prachatického deníku a jeho prostřednictvím všechny bývalé fotbalisty zveme na oslavu,“ dodává Milan Svoboda.

Pro přehled o účasti je však třeba Milana Svobodu kontaktovat, a to buď mailem na svoboda.mi@seznam.cz, nebo telefonem na 608974660.