Hned v úvodu bylo třeba vyřešit obsazení jednotlivých komisí a dalších funkcí ve výboru. Místopředsedou svazu byl jednomyslně zvolen Jiří Trněný, sekretářem svazu Marian Benčat. STK povede Jiří Trněný, disciplinární komisi Jiří Pavlík, komisi rozhodčích Miloslav Hodek a komisi mládeže Pavel Božovský. Do příštího jednání předloží jmenovaní předsedové komisí návrh na obsazení dalšími členy.

Byly projednány úkoly nového sekretáře svazu a stanovena odměna ve stejných intencích, jako tomu bylo u předchozích sekretářů. Mění se jeho pracovní doba pro oddíly, na svazu bude sekretář v době soutěží vždy každou středu od 9 do 12 hodin a poté od 14 hodin do konce činnosti odborných komisí.

Předseda VV Vladimír Klíma seznámil členy VV s novým systémem financování svazu a klubů. Peníze do svazu a klubů již nepůjdou po linii ČSTV ale z ČMFS přímo na podúčet OFS při KFS. Ostud budou podle plateb z ČMFS přeposílány přímo do oddílů určené finance na činnost mládeže. Druhý tok peněz bude na činnost OFS, finance budou též na podúčtu KFS a dle potřeby půjdou platby odtud. V rámci financování vyplynuly další úkoly pro sekretáře svazu směrem ke snížení nákladů za služby za telefony a podobně.

Výkonný výbor se bude scházet vždy druhou středu v měsíci od 16.30 hodin. Na podnět člena VV OFS Jana Veselého nabízí VV oddílům možnost výjezdních zasedání OFS k nim do oddílů. VV OFS to považuje za dobrý krok k bližším kontaktům s oddíly a při neformálních sezeních možnost vyřešení jindy třeba opomíjených problémů. Výzvu oddílům zašle sekretariát svazu po příštím jednání.

V rámci rychlé informovanosti o výsledcích žádá VV OFS domácí oddíly, aby ihned po zápasech zasílaly výsledky zápasů i se střelci branek a případnými červenými kartami na telefon sportovního oddělení Prachatického deníku 602667613.

Z jednání VV ohledně nově se tvořících Stanov vyplynul nesouhlas v bodě Valné hromady KFS. VV OFS Prachatice zastává názor, že by ve VV KFS měla být i nadále parita mezi okresními svazy a fotbalovými kluby.

Předsedové jednotlivých komisí pak informovali o nejbližších akcích které náš okresní fotbal čekají. Pravidelná zasedání sportovně technické komise začnou příští týden. Disciplinární komise začne po prvním mistrovském kole. První akcí komise mládeže bude meziokresní utkání výběrů s OFS Jindřichův Hradec 6. dubna od 14 hodin. Komise rozhodčích pořádá pravidelný seminář, a to dnes od 9 hodin v klubovně haly v Prachaticích.

Václav Pancer