Valnou hromadu přijel pozdravit i předseda jihočeského KFS Milan Haškovec a vyzdvihl jednak spolupráci s Prachatickem a jednak některé osobnosti fotbalu.

Po úvodních zprávách předsedy VV OFS Vladimíra Klímy a zprávě členky revizní komise Marie Malákové přišly na řadu volby jednotlivých funkcionářů svazu.

Na post předsedy VV OFS byl navržen pouze Vladimír Klíma, a tak se hlasovalo veřejně. Všech 24 delegátů mu dalo svůj hlas, a tak byl zvolen na další volební období.

Volby členů VV měly být podstatně složitější, na šest míst bylo navrženo jedenáct kandidátů. V prvním kole byli s plným počtem hlasů zvoleni Marian Benčat, Jiří Pavlík a Jiří Trněný. O tři hlasy méně získal Miloslav Hodek a s patnácti hlasy byl zvolen do VV také Jan Veselý. Do druhého kola postoupili s počtem deseti hlasů Pavel Božovský a Libor Nechoďdomů. Druhý jmenovaný se pozice ve VV vzdal ve prospěch svého soupeře, takže se posledním členem VV stal Pavel Božovský.

Volila se i nová revizní komise. Staronovou členkou se stala Marie Maláková, nově byli zvoleni do této komise Václav Heinzl a Jan Hálek.
V diskuzi upozornil nově zvolený předseda zástupce oddílů na měnící se Stanovy ČMFS, které přinášejí do fotbalového hnutí několik novinek, které budou důležité i pro družstva v okresech. Vše je možné ještě připomínkovat na ČMFS do konce března, nové Stanovy by měla odsouhlasit Valná hromada ČMFS koncem června.

Václav Pancer