STK: V úvodu soutěže byl problém s nepřipraveným hřištěm ve Zbytinách, byl zde odložen zápas se Zdíkovem. Nyní pro špatné počasí přeložen turnaj minikopané. VV schválil upřesnění článku 4 RS a článku 21 RS. Upravené znění bylo e–mailem zasláno do oddílů a je nutné se jím ihned začít řídit.

Komise mládeže: Plánovaný dvojzápas okresních výběrů v Jindřichově Hradci se nekonal, přeložen na 29. dubna. Nyní 22. dubna domácí dvojzápas výběrů s OFS Strakonice. Dle potřeby bude OFS spolupracovat na mezinárodním turnaji žáků ve dnech 5. a 6. června, který pořádá Tatran Prachatice spolu se ZŠ Národní Prachatice. Předpokládá se účast až deseti týmů.

Disciplinární komise: V úvodu jara zatím obvyklé prohřešky, nebyl udělen žádný extrémní trest.

Komise rozhodčích: Uskutečnil se seminář spojený s výkladem předsedy Pravidlové komise ČMFS J. Kureše. Velmi dobrá kvalita semináře, proto mrzí neúčast pozvaných zástupců oddílů. Přítomen byl pouze zástupce Hraničáře Borová Lada.

Různé: Zastupující předseda V. Klíma poděkoval všem za zdárné přestěhování kanceláře OFS do nových prostor v bývalé Jitoně. Byl předložen a schválen dokument týkající se povinností a náplně práce sekretáře svazu. Schváleny termíny odesílání a zveřejňování zpráv odborných komisí. Předsedové komisí do 30. května předají plán nejbližších akcí tak, aby mohly být sekretariátem zajištěny. Náměty na doplnění Rozpisu soutěží je nutno předat na VV nejpozději do 15. června. Setkání okresů s KFS se uskuteční 16. května na Chatě Libín. Organizační zajištění má tentokrát na starosti OFS Prachatice. VV vzal na vědomí dopis OFS Jablonec. Přítomná tajemnice OTS M. Čertíková poděkovala členům VV za velmi dobrou spolupráci těchto složek v posledních měsících.