V závěru soutěží je podobných dotazů vždy více, a tak jsme zabrousili do Soutěžního řádu FAČR, abychom tuto situaci jednoduše vysvětlili.

Jelikož ještě není soutěž dohrána, platí článek 8, bod 4 SŘ v tomto znění: „V průběhu soutěže se pořadí družstev v případě, že mají stejný počet bodů, stanoví podle lepšího brankového rozdílu a když je stejný, zaujme vyšší pořadí to družstvo, které v dosud odehrané soutěži vstřelilo větší počet branek. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, obsadí družstva příslušná pořadí v tabulce společně." A jelikož při shodném rozdílu skóre (Vimperk 14:7, Vitějovice 11:4) nastřílel Vimperk více branek, je logicky na prvním místě.

Jiná situace nastane po tomto víkendu, až bude sehrána dohrávka. Pak přijde na řadu v případě bodové shody článek 8, bod 2 SŘ v tomto znění: „Pokud mají po ukončení soutěže dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelených ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které vstřelilo v celé soutěži více branek. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát."

Soutěžní řád obdržel každý oddíl hrající soutěže na Prachaticku a je i volně přístupný na internetových stránkách Fotbalové asociace České republiky.