V pátek podvečer se sešla ke svému jednání šestnáctá řádná valná hromada Okresního fotbalového svazu Prachatice.


Kromě tradičních hodnotících zpráv byla na programu i dovolba dvou členů do výkonného výboru, kteří nahradí ve funkcích loni náhle zesnulého Miloslava Hodka a před týdnem z výkonného výboru odstoupivšího Vladimíra Bajčíka. Nejvíce diskutovanou problematikou pak byly připravované změny ve fotbalovém hnutí nazvané Fotbalová r(e)voluce.


Předseda VV OFS Vladimír Klíma zhodnotil období posledních dvou let od minulé volební valné hromady. Vyzdvihl, že i přes snižující se příspěvky na činnost OFS se dařilo podporovat i samotné oddíly. Například všechny týmy OP žáků z ročníku 2013-14 obdržely nové sady dresů, v letech 2013 i 2014 se podařilo vyčlenit finance na částečné pokrytí nákladů na rozhodčí v soutěžích na Prachaticku a svůj díl peněz získaly i kluby hrající okresní přebor minipřípravek.


Schváleno poté bylo i hospodaření svazu za poslední dva roky i finanční plán na rok 2015. Velice pozitivně byla hodnocena spolupráce se současným vedením Okresního tělovýchovného sdružení Prachatice jak po linii s fotbalovým svazem, tak s kluby samotnými, kterým OTS pomáhalo s vyúčtováním státních dotací.


Jak již bylo řečeno, valná hromada též volila dva nové členy VV. O tuto funkci se ucházeli tři kandidáti, Václav Ludačka z Vitějovic, Václav Pancer z Prachatic a Dušan Tomaščík z Volar. Delegáti valné hromady zvolili v prvním kole patnácti hlasy z jedenadvaceti možných nestora fotbalu na Prachaticku Václava Pancera. Nikdo další nedostal nadpoloviční počet hlasů. Oba zbylí kandidáti postoupili do druhého kola, ve kterém byl počtem čtrnácti hlasů zvolen do VV nový šéf volarského fotbalu Dušan Tomaščík.