Zajímavý host

Jednání valné hromady přijel pozdravit také předseda KFS Jihočeského kraje a člen VV ČMFS Milan Haškovec, který ve svém vystoupení nejenom hovořil o financování sportu a fotbalu samotného, ale nastínil i vizi pro další roky ve spolupráci kraje s jednotlivými okresy. „Nebude jednoduchá doba v oblasti financování našeho sportu. Na kraji dáváme dohromady marketingovou komisi, ve které by se měli objevit i schopní lidé z jednotlivých okresů. Věřím, že když společně napneme síly, jsme schopni získat do fotbalu v jižních Čechách a potažmo i jednotlivých okresech finance z dalších zdrojů,“ uvedl mimo jiné Milan Haškovec.

Hodnocení práce

V dalším bloku valné hromady přišlo na řadu hodnocení uplynulých dvou let. Místopředseda pověřený vedením svazu Vladimír Klíma ve svém vystoupení některé věci pochválil, jiné hodnotil kriticky a upozornil na skutečnosti, kterých je třeba se do budoucnosti vyvarovat. Upozornil na snižující se objem finančních prostředků plynoucích do svazu. Přesto je snahou VV i nadále zajistit maximum prostředků pro mládež v klubech i mládežnickou reprezentaci klubu. Dle zprávy členky revizní komise Marie Malákové proběhly uplynulé dva roky bez problému, všechny odborné komise pracovaly dle svých možností a ORK nemusela řešit žádný závažný případ v odvolání.
Jelikož v uplynulých dvou letech odstoupili ze svých funkcí předseda Jan Kolafa a jeden z místopředsedů Karel Sláma, bylo nutné uskutečnit doplňovací volby.

Volba předsedy

Na místo předsedy byl navržen oddíly jediný kandidát, a to Vladimír Klíma z Prachatic (navrhly jej oddíly z Husince, Nebahov a Netolic). Ve veřejné volbě získal hlasy všech 23 přítomných delegátů a byl zvolen předsedou na příští dva roky do řádné volební valné hromady OFS.

Volba do VV

Tím, že byl zvolen předseda z řad stávajících členů VV, bylo nutné dovolit do VV další dva jeho členy. O místo ve VV se ucházeli Pavel Božovský z Prachatic (navržen za Nebahovy), Jiří Formánek z Vimperka (navržen Vimperkem), Miloslav Hodek z Vimperka (navržen Zdíkovem), Jaroslav Křenek z Netolic (navržen Netolicemi) a Josef Mařík z Prachatic (navržen Husincem). Hlasování tedy bylo tajné a delegáti valné hromady zvolili nové dva členy VV hned v prvním kole. Nadpoloviční počet hlasů získali Pavel Božovský (14 hlasů) a Miloslav Hodek (12). V dalším pořadí získal Jaroslav Křenek 9 hlasů, Jiří Formánek 8 hlasů a Josef Mařík 3 hlasy.

Složení výboru

Pro další dva roky tedy bude Výkonný výbor OFS Prachatice pracovat ve složení Vladimír Klíma (předseda), Pavel Božovský, Miloslav Hodek, Petr Hodina, Libor Nechoďdomů, Jiří Pavlík a Jiří Trněný. Místopředseda bude zvolen na prvním jednání VV ve středu 18. března, stejně tak bude zvolen i nový předseda komise mládeže a potvrzeni stávající předsedové komisí.