Původní objekt zázemí sportovního areálu, které využívají fotbalisté, tenisté, ale i žáci a studenti volyňských škol, byl vybudován v letech 1961 – 62. „Postupem doby se kabiny sportovního areálu staly nevyhovujícími a bylo třeba situaci řešit. Nebylo hospodárné objekt rekonstruovat, a tak došlo k jeho demolici. Na jeho místě pak vyrostlo nové zázemí pro sportovní kluby a současně byl zrekonstruován jeden tenisový kurt, který posloužil jako zařízení staveniště pro stavbu kabin,“ uvedl předseda SK Slavoje Volyně Václav Valhoda.

V nových prostorách jsou čtyři nové šatny pro fotbalisty. Každá šatna má své sprchy a záchody. Místnosti jsou dále vybavené šatními boxy, skříněmi, kompresorem na míče a stoly. V objektu je také šatna pro rozhodčí se samostatnou sprchou a záchodem a místnost pro přípravu zápisů o utkání. Součástí objektu je i prádelna a technická místnost. V šatně pro tenisový klub je osazena domácí vodárna pro využití vody ze stávající studny. Nechybí ani výsledková tabule.

Celá akce vyšla na více než třináct milionů korun. „Město Volyně se na akci podílelo částkou tři miliony osm set tisíc korun, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pak částkou devíti milionů a čtyř set tisíc korun,“ doplnil finanční čísla Václav Valhoda.

Volyňští by rádi nový objekt slavnostně otevřeli s restartem fotbalových soutěží. „Pokud to bude jen trochu možné z hlediska epidemiologické situace, rádi bychom se sešli při slavnostním otevření 15. května ve 13.30 hodin. Na tento termín je zároveň plánovaná dohrávka podzimního zápasu I.B třídy Volyně – Stachy. Snad to vyjde,“ doufá předseda oddílu.

Ve Volyni však hledí i do dalších let a připravují další projekty, které by vylepšily zázemí sportovního areálu. „Letos bychom rádi ještě stihli zastřešení terasy před klubovnou a bufetem. Na příští rok připravujeme opravu a zateplení střechy bufetu a klubovny. V roce 2023 se chceme vrhnout do opravy střechy tribuny. O rok později máme v plánu zateplení a opravu fasády bufetu a klubovny a v roce 2025 bychom rádi provedli úpravu tréninkové plochy a vybudovali zde hřiště s umělou trávou pro mladší žáky a přípravky,“ představil vize do dalších let Václav Valhoda.