Na soutěžních stanovištích si děti musely poradit s ruzným zraněním - pobodáním, zlomeninami, poraněním oka či popáleninami, transportem zraněných a obvazovou technikou.

Někomu se dařilo lépe, někdo se nechal zaskočit, někdo přišel poprvé obhlédnout si soutěž a vyzkoušet si, jak to půjde. O umístění družstev pak rozhodovalo i několik málo bodů a výsledky byly někdy velmi těsné.

Vítězi na 1. stupni byla ZŠ Vacov, na 2. stupni děti z kroužku Mladý zdravotník při OS ČČK Prachatice. Obě družstva tak čeká postup na krajské kolo, jež proběhne 31. května v Písku.

Současně proběhla také soutěž Mladý záchranář – dokaž, že umíš, kterou organizuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice. Zde si soutěžící museli poradit s třemi disciplínami: požární příprava, srážení PET lahví pomocí džberové stříkačky, evakuační zavazadlo.

Moc děkujeme partnerům DDM Prachatice, HZS Prachatice, SZŠ a VOŠS České Budějovice – pracoviště Prachatice a ZŠ Vodňanská za pomoc s organizací akce, a sponzorům za věcné ceny do soutěže.

Okresní soutěž mladých zdravotníků podporuje také Jihočeský kraj a Nadace rozvoje občanského sektoru.

Obrovský dík patří všem dobrovolníkům, kteří nelitovali svého času a podíleli se na přípravě soutěže, ať už jako rozhodčí, figuranti nebo organizační pracovníci.

 

 Za článek děkujeme Zuzaně Pelikánové a za fotky Petře Fendrichové a Pavlíně Mourycové