V rámci projektu Vzpomínka pro lidskost, který KreBul, o.p.s. pořádá již několik let, je připravena ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zajímavá výstava. Na 12 panelech se lze blíže seznámit se židovskými zvyky a tradicemi. Panely jsou kromě textů doplněny řadou obrázků, které blíže dané téma přiblíží.

„Výstava seznamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy. Každý panel výstavy je věnován jednomu tématu, které je vyznačeno v jeho záhlaví – pramenům judaismu, židovskému kalendáři, oslavě šabatu a jednotlivým nejvýznamnějším svátkům (Nový rok a Den smíření, Pesach, Šavuot, Sukot, Chanuka a Purim). Druhá část expozice je věnována hlavím událostem životního cyklu – narození, svatbě a úmrtí,“ přiblížila Zuzana Pavlovská, vedoucí odboru pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea.

Výstavu je možné navštívit v pracovní době centra, od pondělí do pátku v čase od 10:00 do 17:00 hodin. V případě zájmu o návštěvu v jiný čas, případně větší skupiny, prosíme o domluvení si termínu (z důvodu koordinace s probíhajícími akcemi).

Na výstavu pak naváže interkativní workshop, kde se účastníci seznámí též s celou řadou ukázek judaik, předmětů náležejících k židovské tradici. Proběhne pět workshopů pro školní kolektivy a dále workshop pro veřejnost. Ten se uskuteční v úterý 18. února od 14:00 hodin. Vstup na něj je z kapacitních důvodů omezen, proto je lepší udělat si rezervaci. Vstupné za osobu pak činí 50,- Kč. Pro rezervace nás, prosím, kontaktujte na čísle 723 123 093.

ZDENĚK KREJSA