Po zadýmování chodeb byl vyhlášený požární poplach. Děti pod dohledem svých vyučujících neprodleně opustily školu, shromáždily se na evakuačním místě před školou a vyčkaly příjezdu hasičů.

Hasiči během "hašení požáru" také vyhledávali a "zachraňovali" s pomocí dýchacích přístrojů dva žáky - figuranty, kteří zůstali "uvězněni dýmem" ve třídě. Další figurantka "upadla do bezvědomí", musela být vynesena na nosítkách a byla jí "poskytnuta první pomoc". Pro tyto účely mají stachovští hasiči nově k dispozici defibrilační přístroj.

Po "dohašení požáru a záchraně životů" byly prostory školy odvětrány. A protože to vše bylo naštěstí jenom jako, měly děti na samý závěr možnost prohlédnout a vyzkoušet si hasičskou techniku a výstroj.

Děkujeme SDH Stachy a HZS Prachatice za spolupráci při cvičném požárním poplachu a doufáme, že ke skutečnému požáru na naší škole nedojde.

Tým ZŠ Stachy