Na území Obce s rozšířenou působností Prachatice působí Charitní domov sv. Dominika Savia v Prachaticích pro matky s dětmi a Azylový dům sv. Petra Záblatí pro muže, jehož provozovatelem je Charita Prachatice – Vimperk, Azylový dům Rybka Husinec pro rodiny. Tu přes dvacet let vede Eva Dvořáková, která uplatňuje jasná pravidla a řád.

Setkání zástupců azylových domů řešilo dotace, smlouvy, potravinovou pomoc, uživatele, ale také rozdíly mezi azylovými domy, domy na půl cesty a ubytovnami. Řešila se spolupráce s úřady práce, když pozvání přijal ředitel Úřadu práce Prachatice Václav Pauch, OSPOD zastupovala vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Prachatice Světlana Růžičková, krajem Pavla Janečková a Lenka Dušková, obcemi za Prachatice Hana Rabenhauptová, referent pro samosprávu a KPSS ORP Prachatice a starostka Husince Ludmila Pánková. Za ministerstvo práce a sociálních věcí přijal „horké křeslo" Martin Kocanda, ředitel odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce. Účastníci se sjeli z blízka i daleka, z Vimperka, Prachatic nebo Brna, Plzně či Kostelce. Martin Kocanda, ředitel odboru MPSV reagoval na dotazy týkající se sociální práce a služeb, ostatní dotazy bude předávat příslušným odborům MPSV. Seznámil také účastníky se změnami v zákonech, koncepci, metodikou, nově pojatým vzděláváním, bydlením, posílením výkonu sociální práce, povinnosti spolupráce i financováním.

V rámci informací o KPSS ORP Prachatice jsme přítomné seznámili s novým informačním produktem Puzzlemi kontaktů poskytovatelů sociálních služeb na ORP Prachatice a konkrétními příklady spolupráce, jak v oblasti plánování sociálních služeb KPSS, tak s OSPODem našeho úřadu.

Posláním Azylových domů je poskytovat sociální služby na přechodnou dobu rodinám, které se ocitly v krizové životní situaci a jež ztratily svoje přirozené bydlení a ekonomicky nemohou dosáhnout na komerční způsob bydlení a jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Řeší nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Snažíme se najít cestu, jak se z této krizové situace dostat, pomáhá s hledáním vhodného bydlení, řešit tíživou finanční situaci, pomáhá sociálně i právně, vede k samostatnosti a podporujeme klienty při vytváření a udržování vztahů a samostatného života. Zejména k obnovení rodinné situace a aktivního návratu do společnosti a uplatněním se na trhu práce.

Poskytuje přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi a matky s více dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci, dále pro etnické menšiny, oběti domácího násilí a osoby bez přístřeší, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, národnost a o s ohledem na individuální potřeby osob.