Během 21 dnů plnilo 21 úkolů přes 50 seniorů z Prachatic a 14 dětí. Soutěžící měli za úkol například napsat libovolný jazykolam, zodpovědět otázku, jaký jazyk je nejbližší jazyku českému, napsat co nejvíce slov od písmene H a hezky česky napsat něco milého.
Hodnotitelé Věra a Alfréd Schulzovi usoudili, že všichni splnili úkoly tak, aby bylo možné uznat 15 správných odpovědí. Ocenili čas věnovaný plnění úkolů i nápady a kreativitu. Kurz paměti – dvouhodinovku zdarma – získávají seniorky z Volar, senioři z DSMK v Prachaticích a žáci ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387. Jednotlivci si vysoutěžili upomínkové předměty.

Hana Rabenhauptová, Prachatice