Zastupitelstvo města Prachatice proběhlo 29.4.2024. Den poté, co se ve Společenském sále Národního domu v Prachaticích uskutečnilo další jednání, tentokrát žáků a studentů místních škol (3 ZŠ města, ZŠ PT, Zlatá stezka 387, SPgŠ a VOŠ, gymnázia a z „Nerudovky“ – SOU).

Žáci a studenti se schází vždy po celý školní rok na radnici. Tentokrát dostali možnost „zkusit si to nanečisto“, být chvíli v roli „skutečných“ zastupitelů. Sál byl připraven jako na „pravé“ jednání. Cedulky na stolech se jmény zastupitelů, hlasovací zařízení, prezentace, občerstvení. Studenti zajistili i další role. Vžili se do redaktorů, fotografů. Přišlo i několik celých tříd, které tvořily veřejnost, vedoucí odborů.

Samotný program byl zahájen moderátorem, o úvodní slovo se postaral a v programu vystupoval opravdový místostarosta = zastupitel Jan Kotrba. Zapisovatelkou byla opravdová zapisovatelka, asistentka starosty Jan Hulešová. Tedy vše prodělo dle regulí.

Na úvod byli všichni přítomní seznámeni s pojmem zastupitelstvo, s 21 prachatickými zastupiteli, jednacím řádem. Jednání mělo pět bodů. Tři se týkaly aktuálních témat knihovna, Libín a skate areál, dvě další pak těch, které sice nejsou pro hlasování v kompetenci ZM, ale byly dány do diskuze: zda i nadále používat českou korunu nebo zavést co nejdříve platbu eurem, používání AI ve školách? Studenti se zapojovali do rozpravy, navrhovali řešení, hlasovali. Mnohdy vstupovala do témat i veřejnost, zástupci vedoucích odborů. Skvělá práce.

A možná vás zajímá, jak hlasování dopadlo:

 ANO pro novou městskou knihovnu

 ANO pro zařízení na vrcholu Libína

 ANO pro skate areál

 NE pro zavedení eura

 ANO s omezením používání AI ve školách

V různém byly projednány připomínky, návrhy a podněty

 na umístění více košů na cigarety (mezi Kauflandem a Lidlem),

 umístění pítek (mlhoviny) na vodu v létě pro lidi na náměstí,

 padlo poděkování za regulaci svícení pouličními lampami,

 stravování ve školních jídelnách by potřebovalo zlepšení

 chybí zábradlí u výstupu ze školy Zlatá stezka 387, Prachatice

Studentská zastupitelstva, rady, parlamenty je jedno jak se útvar nazývá, jsou skvělým prostředkem k zapojení mladých lidí do rozhodovacího procesu ve společnosti. Pomáhají rozvíjet dovednosti komunikace a spolupráce a dávají možnosti sdílet své názory a zkušenosti. Tyto zkušenosti mohou vést ke vzniku různých iniciativ. Mohou motivovat mladé lidi k práci jako budoucí zastupitele. Jasně a nahlas upozorňují na zájmy, potřeby mladých lidí (žáků a studentů), zajímají se o věci veřejné.

Máme radost, že i na našich školách v Prachaticích jsou školní rady, zastupitelstva, parlamenty, kde se s žáky a studenty pracuje.