Cestování s fotoaparátem mě zavedlo do dalších dvou obcí okresu Strakonice. První byly Smiradice, jež spadají pod Sousedovice, kam chodily do školy i zdejší děti. První zmínka o vsi, která leží v údolí Smíradického potoka, je z roku 1319.
V 15. století náležela ves k panství strakonických Maltánů. V roce 1530 Jan ze Smiradic pohání před soud Jana z Nebřehovic pro 50 kop grošů míšenských, které zůstal dlužen Anně z Oujezda. Ta je odkázala Janu ze Smiradic a Jan z Nebřehovic dáti mu je zanedbává. V Berní rule 1562 se zmiňují ve Smíradicích dva větší statky osedlé Havla Bártu a Matěj Pošve.
V roce 1910 je zde 13 domů a 68 lidí nyní 14 adres a 15 obyvatel. Nad obcí je vrch Kbíl s rozhlednou a Kbílským dolmenem. Před vsí je kříž a za začátku boží muka, na navsi kaplička se studánkou, smiradickou lípou a za kaplí velký kříž. Památkově chráněno je stavení č. p. 12. Býval zde i mlýn.
Mojí druhou zastávkou jsou Sousedovice o nichž je první zmínka z roku 1243, kdy Babor I. založil při kostele sv. Prokopa ve Strakonicích konvent řádu sv. Jana Jeruzalémského /Maltánů/ a předal mu jí i s dalšími vesnicemi: Miloňovivemi, Radošovicemi, Liběticemi a jeho manželka přidala ještě Koclov a Makarov.
Podle Berní ruly 1562 je zde 15 rolníků z nich největšími byli Václav Miksa, Pavel Pešek a Pavel Novák.
V roce 1656 ve Strakonicích bylo vyšetřování při nemž sousedovický rychtář Mareš vypověděl, že blíže vsi jest kamen, který pokládají za zkamenělou ženu a k tomu se váže i řada příběhů. Mluvilo se i o celém zkamenělém svatebním průvodu.
V roce 1860 má obec 37 domů s 233 obyvateli, roku 1930 je to 52 domů a 278 obyvatel, nyní 295 obyvatel.
V roce 1920 byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů a předsedou je Jan Vaněk. Škola s vlastní budovou je zde otevřena 8.2.1836, ale ta časem nestačila, proto byla v srpnu 1878 dostavěna nová budova a 8. září je slavnostně otevřena. Řídícím učitelem byl zvolen Josef Štěpán a po něm Antonín Žipek a prvním řídícím učitelem se v nové škole stal Karel Kubíček.
V Sousedovicích býval také Spořitelní a záložní spolek pro Sousedovice a okolí, jehož starostou byl Jan Vaněk. Starostou obce býval Josef Nový, hostince měli František Vaněk /i s trafikou/ a Antonie Vozková, kovářem byl Cyril Němec, kramářství zde měla Albína Zahrádková a mlynářem byl Tomáš Uhlík.
Ze zajémavostí tu najdeme například pomník obětem I. světové války. Pro sportovní vyžití mohou místní využít fotbalové hřiště a nechybí ani hospoda.
V roce 2001 došo na rekonstrukci obecního úřadu s knihovnou a prodejnou Jednoty a od roku 2002 tu mají také nově opravenou kapličku, která je večer nasvětlená. 
V obci v současné době funguje Dům klidného stáří sv. Anny (domov pro seniory). V obci je řada podniků jako: WESTRA, Obalovna, ZNAKON a pod.

Jan Malířský