Desítka účastníků projektu Vzpomínka pro lidskost se vydala za poznáním do Židovského muzea v Praze. Česko-Slovenská delegace se setkala nejprve se zástupkyní ředitele muzea Zuzanou Pavlovskou, při kterém došlo na výměnu zkušeností, nápadů a možností navázání spolupráce na obou stranách hranice. Následovala samotná prohlídka části celého komplexu Židovského muzea, kterou nás provedla Jitka Janáková, programová pracovnice pro vzdělávání a lektorka.

Exkurze začala návštěvou Staronové synagogy, při které jsme byli seznámeni s historií místa, jeho významem. Věnovali jsme se také některým zvykům, tradicím, symbolům a judaikám (předmětů vážících se k životu židovských komunit). 

Další zastavení bylo v Pinkasově synagoze, druhé nejstarší dochované synagoze v Praze. Tento prostor byl v letech 1955-1960 přeměněn na Památník téměř 80 tisíc českých a moravských Židů, obětí holokaustu. Památník byl po roce 1968 uzavřen a nově zrekonstruován a zpřístupněn je od roku 1995.

Prohlídka pokračovala na Starý židovský hřbitov, kde jsme byli seznámeni s jeho vznikem, významem (patří k nejstarším židovským pohřebištím na světě). Na hřbitově se nachází na 12 tisíc náhrobních kamenů, řada z nich je opatřena symbolikou ze světa zvířat a přírody. Naše kroky zde vedly též k náhrobku rabiho Löwa, věhlasného učence a pedagoga.

Zakončení prohlídkové trasy proběhlo ve Španělské synagoze, která prošla velmi rozsáhlou rekonstrukcí. Své jméno si tato synagoga získala díky bohaté vnitřní výzdobě v maurském stylu. V synagoze je řada expozic, které návštěvníka seznámí s jednotlivými historickými milníky i současností židovské komunity.

 Děkujeme touto cestou pracovnicím odboru pro vzdělávání a kulturu, které pro nás program připravily. Věříme, že toto nebyla poslední návštěva Židovského muzea v Praze.

 Cesta za poznáním se uskutečnila v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost, který je podpořen Jihočeským krajem a Nadačním fondem obětí holocaustu.

 

Za článek a fotky děkujeme Zdeňku Krejsovi ze společnosti KreBul, o.p.s.