Press vychází za podpory města Prachatice, dobrovolníků a financí střídavě od města, kraje, ministerstva kultury, KreBulu. Zvuková podoba SeniorPoint Pressu vyšla již dvaadvacetkrát, a to vždy pod vedením redaktora Václava Maliny. Novinkou letošního čtvrtého čísla je, že úvodník napsala a také osobně namluvila redaktorka a současně nyní i ředitelka Nadace Konta Bariéry Jolana Voldánová. Nově vystoupil se svými zvuky – štěkotem i dobrovolník pes.

Zaposlouchejte se do nového pressu. Navštivte některé z akcí. Objednejte si osobní asistenci, či dobrovolníka, jízdu Taxíkem Maxíkem na akci.

Číslo SeniorPress namlouvali: Václav Malina, Zdeněk Krejsa, Hanka RH+, Zdena Hrůzová, Daniela Bžochová, Karel Hrůza, Zdeněk Kňazovický a Jakub Imbera.