Růžena Štemberková je vedoucí Kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě České Budějovice, kde její práce přináší i velké cestování. Na rychtě více jak hodinu velice poutavě vyprávěla o jejích cestách po světě, účasti na různých konferencích i svých přednáškách na různých místech světa. Zmínila se především o těch vzdálenějších jako je o Malajsie, Thajsko, Indie, Izrael nebo Island. Jak řekla rychtářka Věra Davidová: Mne zaujalo povídání o koupání v Mrtvém moři, životě v Izraeli anebo o ostrově plném termálních pramenů (které používají k vytápění rodinných domů) na Islandu.“ Tetičky I další pozvaní hosté se zaujetím naslouchali celému programu.