Pro tento projekt odbor životního prostředí Městského úřadu Vimperk vytipoval jedenáct lokalit ve Vimperku, Bořanovicích, Cejsicích a osadě U Sloupů. Během listopadu zde bylo vysázeno 33 listnatých stromů. Výsadby se účastnili i občané města. Sázeli jak malí, tak velcí. Například v ulici K. Weise si lidé za odborného dohledu vysadili sedm javorů, v Brantlově ulici se sousedé sešli k výsadbě tří lip. V Bořanovicích maminkám a dětem zpříjemní pobyt na dětském hřišti dva nové jírovce. Ke stromům přibyly i zavlažovací vaky.
Na úhradu výdajů souvisejících s projektem Vimperk sází stromy! město požádalo o poskytnutí podpory. Žádost o dotaci byla poskytovatelem dotace již akceptována. Z celkových nákladů projektu ve výši 181 329 korun by výše dotace měla činit 180 498 korun
Poděkování patří všem, kteří se účastnili přípravy projektu, samotné výsadby, i těm, kteří v budoucnosti budou zajišťovat následnou péči o vysazené stromy.


Kristýna Samková