Každý rok se v tříletých cyklech střídají obory zaměření, pro které je soutěž vždy určena. V letošním roce se jedná o celkem 7 soutěží (hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru, hra na klavír, taneční a jazzové orchestry, dechové orchestry, výtvarný obor a umělecký přednes v literárně-dramatickém oboru). Kromě literárně-dramatického oboru se letos žáci ZUŠ Vimperk zapojili do všech vyhlášených soutěží. Podrobné výsledky včetně okresních kol jsou na webu ZUŠ Vimperk. Kromě hry na smyčcové nástroje reprezentovali naši žáci Vimperk v krajských kolech. Ve hře na kytaru získala 3. cenu v Českých Budějovicích Helena Kutová, ze třídy Heleny Szpukové. Ve hře na klavír v Českém Krumlově získal 1. cenu s postupem do ústředního kola žák Mgr. Jana Tláskala Robin Vaněk. Animovaný film žákyně výtvarného oboru Markéty Hadravové, kterou pedagogicky vede Jiřina Fleischmannová, získal v Třeboni zlaté pásmo s postupem do ústředního kola. Ve Strakonicích pak pořádala naše škola krajské kolo tanečních orchestrů a také dechových orchestrů. V tanečních orchestrech zahrál náš AM Band, který vedou Anežka a Martin Vališovi. Za svůj výkon získal zlaté pásmo. Odpoledne se v soutěži dechových orchestrů představil mj. i náš dechový orchestr. Zahrál opravdu skvěle a s plným počtem bodů získal nejen zlaté pásmo a postup do ústředního kola, ale stal se také absolutním vítězem celého soutěžního dne. Dechový orchestr dirigovali Pavel Vališ a Petr Staněk. Z výše uvedeného textu tak vyplývá, že ZUŠ Vimperk bude mít zastoupení ve 3 ústředních kolech.

V Praze zahraje klavírista Robin Vaněk, do dalekého Veselí nad Moravou pojede soutěžit dechový orchestr a film Markéty Hadravové bude představen porotě v Olomouci.

Pavel Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk