Hřiště Základní školy Zlatá stezka v Prachaticích se koncem září zaplnilo žáky pátých tříd, pro které bylo připraveno sportovní dopoledne, přesněji Sportovní den s tenisovou akademií Jana Váni. Řeč je o sportovně – edukačním projektu pro děti a mládež, který se koná ve vybraných městech a obcích.

Právě naše základní škola se stala jednou ze zastávek po České republice, kde Jan Váňa hledal toho nejlepšího pro celorepublikové sportovní finále. Za podpory trenéra si žáci vyzkoušeli nabízené aktivity, kterými byly tenis, házená, fotbal a floorbal. Z nejúspěšnějšího družstva vzešel celkový vítěz Michal Viktora, který postupuje do Národního finále v Poděbradech. Blahopřejeme!

Za článek děkujeme Ludmile Dvořákové z Prachatic