V rámci Víkendu otevřených zahrad bylo využito prostoru společnosti KreBul, bohužel vzhledem k počasí bylo přesunuto poděkování do vnitřních prostor, kde navíc si mohli všichni přítomní prohlédnout výstavu 112 fotografií z natáčení vidoopozdravů.
Projekt Vidoopozdravy od nás pro vás je z dílny Hanky RH+ a Jana Voldřicha, studia JVP Prachatice, který vznikl již v nouzovém stavu v březnu a věříme, že 5 dílů (pět týdnů po sobě) udělalo radost mnohým z nás.
Pozdravy vnikaly na radnici v provizorním „studiu“, vždy s jedním nebo dvěma aktéry (rodinní příslušníci). Natáčel se pořad, kde vystupovali dobrovolníci od nejmenších po nejstarší (5 – 85 let), od laiků po profesionály, vždy s přáním od umělců městu Prachatice zvládnutí doby pandemie (od Petra Formana, Martina Dejdara, Michala Dlouhého, Petra Píša a Hynka Čermáka s paní Veronikou). Jeden pořad trval něco kolem dvaceti minut a přinesl tanec, zpěv, přednes, citace, poučení, trénování paměti, přednes vtipů, básní, um pletení pomlázek, malování vajíček, háčkování, soutěže, zvířátka – slepici, kohoutka, papouška, psy, děti, které vyráběly a malovaly s maminou, hru na kytaru, klávesy, housle, harmoniku, nechyběly ukázky tréninku fotbalu, cvičení jógy, cvičení na židlích, péče o zdraví s bylinkami, reflexní terapie.

Poděkování patří:

Lence Roučkové + Mija a Bony (psi), Marii Šímové a Jarmile Šímové, Viktorce Bicanové, Janě Hulešové, Danu Turkovi, setře Aleně, Haně Šimákové, Květě Kadlecové, Terezce Houškové, Andrejce Houškové, Sítě Rojové, Věře Schulzové, Jiřímu Gabrielovi Kučerovi, Karolíně Říhové, Růžence Vincikové, Slávce Tomešové, Martině Pivoňkové – Boškové, Ivě Bečvářové, Veronice Veselovské s dcerami Barunkou a Doubravkou, Matyášovi Dlouhému, Honzíkovi Študlarovi, Bohdaně Kollarové, Jiřímu Dolejšovi, Lence Kunové s dcerou Amálkou, Mije Zíkové, Drahoslavě Satorové, Miky Markytánovi, Marcele Záhorkové, Pravoslavu Hovorkovi s vnučkou Maruškou, Marušce Bednářové, Marii Bednárové, Janě Krejsové, Lucce Hrudníkové, Karlu Rabenhauptovi, Lumíru Vozábalovi, Andree Tajanovské, Václavu Šrámkovi. Za spolupráci osobně děkuji Janu Voldřichovi, kameramanovi a kolegům a kolegyním na úřadu, kteří byli nápomocni.
Všichni dobrovolníci na setkání vzhlédli všech pět dílů VIDEOPOZDRAVŮ od nás pro vás, potkali se s ostatními, povyprávěli si o zážitcích z natáčení a také dostali od Zdeňka Krejsy, zastupitele města Prachatice (ředitele společnosti KreBul) malou kytičku, jako projev díků.
Poděkování patří všem za natáčení, a také odvahu v nouzovém stavu přijít a udělat něco pro druhé. Přišli darovat svůj čas i um. Děkujeme.

Hanka RH+ Rabenhauptová,
realizátor projektu, akce