Sezení zahájila tradičně poklepem práva a dále řídila rychtářka Věra Davidová. Chlebem a solí vítala tetička Emílie Hrochová. Na oslavách nechyběl zpěv a zmínka o tradicích a historii baráčnictva, předány byly také certifikáty, jako poděkování tetičkám a sousedům za práci pro myšlenky baráčnictva.

Sezení bylo ukončeno zhodnocením X. župy a zazpíváním baráčnické hymny.  Všichni přítomní si odnesli znak města Prachatice na dřevěné plošce. Úplný závěr patřil tetičkám, které položily květiny k soše Hájeka v Zahradní ulici Člověk.

Obec baráčníků Vitoraz Prachatice patří pod X. župu Josefa Holečka Vodňany, která byla založena 17. 10. 1948 a kam spadají i další obce: Vodňany, Prachatice, Písek a Pištín, Zliv a Malenice.

Baráčníci jsou nepolitickým spolkem. Velký důraz je kladen na vzájemnou úctu, družnost a dodržování spolkových regulí. Hlavní myšlenkou a programem je udržovat staročeské zvyky a tradice, uchovávat původní kroje, ale také se bavit, hrát divadlo, nacvičovat českou besedu, pořádat zájezdy, sezení, návštěvy osamocených a nemocných, ale i sousedních obcí, mluvit hezky česky, a především pomáhat.

Hymna baráčníků:

„Baráčník být, to má je slast, milovat vždy, svou rodnou vlast.  Já rád vždy dám, co mého jest, bych zachoval svých předků čest. Ta Čechy mé, vlast předrahá, jest Baráčníků otčina. Úkol náš jest, čestným vždy být, vždy darovat, kde nutno jest. By rád tu Čech, tu v Čechách žil, by blahobyt u nás vždy byl. Nuž spojme se v železný kruh, při dobrých srdcích, stojí vždy bůh. Dej nám Pán Bůh zdraví v Prachatickém kraji, dej nám Pán Bůh zdraví dej, zdraví dej.“

Hanka RH+ Rabenhauptová, Prachatice