Koncert zahájila Eliška Weisserová, která je dobrou duší Libínského Sedla zejména v kulturní oblasti a vždy do kostelíku pod Libínem a Bobík s Boubínem pozve zajímavé hosty. Ondřej Mucha v úvodu představil harmonium a pověděl něco o historii tohoto zajímavého hudebního nástroje, představil také jeho význam pro hudební svět.

Koncert samotný nabídl ojedinělý zážitek a oba pánové hudbou starých mistrů nadchli. Kostelík na Libínském Sedle byl zaplněný do posledního místa a lidem se hudba v podání obou mistrů moc líbila. Na konec roku krásné pohlazení po duši, které si mnozí budou pamatovat dlouho.V závěru se oběma umělcům dostalo zaslouženě velkého potlesku a všichni si popřáli do nového roku zdraví, štěstí a pohodu.Harmonium je mnohohlasý vzduchový klávesový nástroj podobný varhanám.

Koho by tento hudební nástroj zajímal více, ten se může vydat do muzea v Prostějově, kde se nachází první soukromá expozice harmonií u nás.

Za článek a fotky z koncertu děkujeme Ladislavu Beranovi z Volar