V Zavidovici v Bosně a Hercegovině se koncem října konalo setkání zástupců jednotlivých zemí. Za Českou republiku to byli nejen zástupci města Prachatice, společnosti KreBul, ale i prezentace Mateřských a komunitních center (Hankou RH+ Rabenhauptovou – město), Komunitního centra (Jakubem Imberou – KreBul, o.p.s.) a diskuze v rámci kulatého stolu Shrnutí významu, participace, spolupráce center (Zdeňkem Krejsou, KreBul, o.p.s.).

Došlo k předání zkušeností s plánováním, zakládáním, organizováním, realizací, medializací a vyhodnocováním akcí a aktivit jak v mateřských, tak komunitních centrech. Všichni čeští přednášející měli 4 hodinové bloky se zařazením konkrétních aktivit (ať již šlo o sestavení sítě z klubíček, či hru loto, kterou malovali klienti Domova Matky Vojtěchy, nebo vytváření kytiček z látek, masáže, práce s papírem a tužkou, cvičení, přijímání nové energie, zpěv).

Kolegyně ze Slovenska Jana Sýkorová se ve svém vystoupení zaměřila na předání osobních zkušeností se založením MC Nováčik. Zaujala také doplňkovými aktivitami a pomůckami pro montessori vzdělávání.

Společně jsme se pak zúčastnili všech dalších přednášek slovenských, maďarských a bosenských přednášejících. Díky skvělému a profesionálnímu překladu z českého jazyka do angličtiny Jakubem Imberou a z angličtiny do bosenštiny Naďou Stojsin Crljic, to byl i pro nás velký přínos.


Vedoucí celého projektu pro všechny je Senada Omerović Džankić, která vede v Zavidovici - Cetrum pro matky. Centrum jsme měli možnost také navštívit, děti nám přímo na místě zazpívaly a dostaly dárky, které jsme dovezli (od senátora Tomáše Jirsy, města Prachatice a společnosti KreBul). Při procházce městem jsme prošli nejen kolem místního úřadu, památníku světové války, ale i války v letech 1992–1995, mešit.

Cílem projektu je podpořit vznik mateřských center v Bosně a Hercegovině a zároveň zvýšit povědomí o právech žen, které i v dnešní době nemají v této zemi rovnocenné podmínky s muži. Město Prachatice se svými příklady fungování Rodinného centra Sluníčko, Komunitního centra Na Půdě, Na Sadech, SeniorPointu Prachatice, ale i komunitami jako je klub zdravotně postižení a další spolky, stalo vzorem, nejen pro bosenské účastnice akademie.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádského grantu z Mezinárodního visegrádského fondu. Fond Misuya má podpořit myšlenku udržitelné regionální spolupráce v regionu Střední Evropy.

Za článek a fotky děkujeme, Hance RH+ Rabenhauptové