Týdenní pobyt pro 50 dětí měl podobu letního tábora, nedílnou součástí však byla psychosociální podpora dětí a v některých případech i krizová intervence.

Rádi bychom tímto poděkovali dětem za příjemně strávený čas, rodičům za důvěru a projektu EU4Health za podporu.