V místech, kde Schwarzenberský plavební kanál křižuje Jezerní potok vytékající z Plešného jezera na hranicích bývalého plöckensteinského polesí s hiršperšským polesí stojí Rosenauerova kaplička. Stojí v místech, kde podle rodinné legendy v Rosenauerově rodině visel na stromě svatý obrázek. K němu se chodili pomodlit plavci i další lesní dělníci. Modlíval se u něj i zbožný Joseph Rosenauer. Jednou jej při modlitbě napadl pytlák, který se chtěl pomstít nenáviděnému nadlesnímu, když viděl bezbranného klečícího muže v myslivecké uniformě, bodl jej do šíje. Když se zraněný Rosenauer, kterého milovali všichni, co jej znali, otočil, uslyšel výkřik: "Ježíš, Maria, Josef! To je přece Rosenauer!" K jeho nohám se vrhl jemu známý a jinak řádný dělník, který jen občas nedokázal odolat pytláckému pokušení. Prosil jej o smilování a odpuštění. Rosenauer s ohledem na jeho ubohou rodinu se nechal obměkčit a ve svém křesťanském přesvědčení, že za záchranu svého života vděčí modlitbě ke svatému obrázku nechal vystavět prostou malá kapli ze dřeva, která od těch dob slouží modlitbám tamních lidí i věřících poutníků. V kapli visel votivní obraz se zpodobením celé zmíněné události, jak jej sem dala pořídit rodina plavebního ředitele Josefa Rosenauera, možná i z podnětu tehdy panujícího knížete Josefa Schwarzenberga.
Podle historického popisu (poslední popis obrazu od krumlovského malíře Wilhelma Fischera, který jej v roce 1934 na přání památkového úřadu restauroval) v ní byl umístěn na plechu malovaný obraz korunování Panny Marie velký 70 x 90 cm. Na něm vpravo byl nad mraky Bůh Otec, na levé straně Bůh syn, nad nimi holubice Ducha Svatého a okolo pět andělů nesoucích kříž, napravo dole anděl s lilií. Na levé straně byl namalován pasáček se sepjatýma rukama a skloněnou hlavou před Pannou Marií.

Plechový obraz značně korodoval, koncem devadesátých let 20. století byla zřetelná již jen tvář Panny Marie a holubice Ducha Svatého. Obraz se dostal do stavu, že nebylo možné jej zrekonstruovat..
V roce 2000 zadal Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu (*1937) namalování nového obrazu. Objednal jej u akademického malíře Jana Vachudy z Prahy. Umělec byl inspirován jak zbytky původního obrazu, ale i oltářním obrazem z kostela v rodišti Josefa Rosenauera, ve Chvalšinách. Kaplička s novým obrazem korunování Panny Marie byla 20. srpna 2000 vysvěcena. Mši svatou pod širým nebem celebrovali  děkan František Honsa z Volar a Dr. Albert-Peter Rethmann z Pasova. Mši byli přítomni i donátor obrazu Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu, umělec, hosté a věřící.

Na soklu výklenkové kapličky je nápis KM 1818 IB.  

Podle výzkumu Raimunda Paleczeka z Mnichova v roce 1818 byl vedoucím lesním úředníkem lesmistr Karl Mikuschkowitz (*1777; †1834), který bydle v Bělé čp. 27. Mezi lety 1812 - 1830 měl z pověření českokrumlovské plavební komise na starosti veškerý plavební provoz. První iniciála KM odpovídá jemu.

Druhá iniciála IB by mohla patřit Ignazi Binderovi (*1789; †1873), v roce 1819 se oženil v Želnavě, poté celý život prožil se svou rodinou ve Slunečné. Je jediný z celé farnosti Želnava, komu odpovídají ony iniciály. 

Stojí v místech, kde podle rodinné legendy v Rosenauerově rodině visel na stromě svatý obrázek. K němu se chodili pomodlit plavci i další lesní dělníci. Modlíval se u něj i zbožný Joseph Rosenauer.

Hynek Hladík, Prachatice