Službu nabízí město Prachatice. Zajišťuje ji profesionální sociální pracovník. A kam vás může odvést? V nezbytně nutných případech k lékaři, na nákupy, poštu…
Po dobu nouzového stavu (zatím do 11. 4. 2020) nabízíme tuto službu v době od 8 do 10 hodin, s nutností objednání den dopředu, a to především občanům starším 65 let, zejména obyvatelům osad, osamoceným seniorům, nemocným a osobám se zdravotním postižením. Požadavky budeme vykrývat dle objednávek.

Věříme, že společně budeme moci zajistit vaše požadavky.

Krizový štáb města Prachatice, RH+