Spolek pod vedením Pavla Soukupa, není na jihu Čech poprvé. Každoročně mají své zázemí na Dobré Vodě u Prachatic. Během týdne vzdělávají budoucí terapeuty. V rámci praxe navštěvují různá zařízení. Obrátili se také na nás prostřednictvím ředitelky Domova seniorů Mistra Křišťana Hany Vojtové, která má s touto metodou velké zkušenosti a také skupinu terapeutů školila.  Město Prachatice zařídilo bezpečnou návštěvu v zahradě Domu s pečovatelskou službou na Skalce v Prachaticích a v zahradě Chelčického domova sv. Linharta. Obě zařízení byla nadšená a vděčná, za zprostředkování.

Canisterapie jako metoda, která ovlivňuje pomocí psů tělesné i duševní obtíže člověka, má značný vliv na člověka. Lze aktivizovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy), ale i motoriku (chůzi, pohyb ..). Rozvíjí i sociální dovednosti (zvládání krizových situací ..)…

Kurz, kterým budoucí terapeuti prochází, připravuje majitele psů a psy samotné na setkávání právě s osobami se zdravotním postižením a seniory, na osoby s omezeným pohybem i orientací, duševním onemocněním. Nejdůležitější, vedle získání osvědčení, je právě praxe, kterou mohli frekventanti se svými psy u nás mít.

Závěrem: rozradostnění senioři, šťastní a veselí uživatelé služeb se zdravotním postižením, vedoucí, zapálení frekventanti, spokojení organizátoři.

 

Hanka RH+ Rabenhauptová