Z celkové částky bylo 10 831 Kč z Prachatic a 1 824 Kč v Lažištích. Za spolupráci děkujeme také Městu Prachatice a ZŠ Zlatá stezka 240, Prachatice.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením již od roku 2003. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Sbírka Světluška podporuje například ranou péči pro nevidomé a kombinovaně postižené děti, pořízení speciálních pomůcek jako je počítač s hlasovým výstupem a braillským řádkem, čtecí lupy, mluvící zápisníky a podobně, ale také pořízení vodících psů, načítání zvukových knih a komentování filmů a mnoho dalších aktivit určených dětem a dospělým se zrakovým postižením. Projekt také podporuje nadané studenty v rozvoji talentu, tvořivých schopností a studiu.

Za článek a fotku děkujeme Zuzaně Pelikánové.