Letošní ročník reprezentovali tři články – „Ostnička pralesní, houbová perla Šumavy“ mykologa Jana Holce, „Šumavští poutníci o jedné noze“ Jitky Horáčkové a „Hydrologická funkce pralesa – Přirozený les, jakožto dobrý vodohospodář“ dua autorů Martina Vokouna a Vojtěcha Moravce. Právě posledně jmenovaný článek získal nejvíce hlasů z řad veřejnosti.

„Článek Martina Vokouna a Vojtěcha Moravce z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka z Prahy popisuje výzkum povodí v oblasti Národní přírodní rezervace Boubínský prales, v rámci kterého sledovali vodní poměry, srážky, průtoky a odtoky, aby zjistili, jak prales hospodaří s vodou. Zda zadržuje méně nebo více vody, než třeba les hospodářský,“ představuje vítězný článek mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. Tento článek zaujal 81 čtenářů, kteří mu poslali svůj hlas.

Jen o sedm hlasů méně, tedy 74, získal článek „Šumavští poutníci o jedné noze“ Jitky Horáčkové z České zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí.

„Autorka v něm představuje zajímavosti ze života šumavských plžů, tedy šneků. Víte například, že se někteří šneci nechají zkonzumovat ptáky, kteří je ve svém trávicím traktu dokážou přenést na vzdálenosti desítek kilometrů?“ zmiňuje jednu ze zajímavostí článku Jan Dvořák.

Rovných 60 čtenářů zaujal článek Jana Holce, mykologa Národního muzea v Praze, který ve svém textu představil jednu velmi vzácnou houbu ostničku pralesní, která se vyskytuje v podstatě pouze v polském národním parku Bělověž a v české Národní přírodní rezervaci Boubínský prales.

Populárně naučné články hodnotí také odborná porota složená ze zástupců všech čtyř národních parků České republiky.

„Letošní ročník opět potvrdil stále se zvyšující vyrovnanost kvality příspěvků, přesto nás po všech stránkách nejvíce zaujal příspěvek Jana Holce. Cena poroty za článek o unikátním objevu ostníčky tedy putuje do Národního muzea,“ hodnotí předseda odborné poroty Tomáš Rothröckl, ředitel Správy NP Podyjí.

„Všechny tři články podtrhují význam a hodnotu šumavských lesů a pralesů jako pilířů národního parku. A zároveň potvrzují, že jsou nekonečným zdrojem jak pro vědecké poznávání, tak pro jeho přetavení do praktické péče a ochrany lesů i mimo chráněná území,“ dodává člen odborné poroty Jan Materna, který spolurozhodoval s Petrem Křížem, ředitelem NP České Švýcarsko a Pavlem Hubeným, ředitelem NP Šumava.

O vítězi hlavní ceny, keramické Šumavské mozkovky, kterou vytvořili žáci základní školy v Borových Ladech, letos rozhodlo 215 hlasujících. V rámci slavnostního vyhlášení autoři soutěžních článků vylosovali tři hlasující: Jiřina Dašková a Jakub Dousa, kteří získávají věcné ceny a František Krause, který získává víkendový pobyt pro dvě osoby na Kvildě v ubytovacím zařízení Správy NP Šumava.

„Šumavskou mozkovku jsme poprvé vyhlásili v roce 2014. Chtěli jsme totiž poukázat na to, jak roztodivná Šumava je a kolik odborníků neustále zajímá a že dokáže rok co rok přinést stále nové informace. Šumava nás nepřestává překvapovat a poznávat ji je velmi dobrodružné, skvělé a zajímavé. Díky těm stovkám lidí, kteří nepřestávají bádat, totiž zjišťujeme, jak rozmanitá je divoká příroda a o co všechno bychom přišli, kdybychom ji nechránili. Jen je škoda, že se každý rok do Šumavské mozkovky vejdou pouze tři nebo pět článků. Naštěstí tu ale máme časopis Šumava, který, sice nesoutěžně, ale o to zajímavěji přináší nové poznatky o Šumavě čtyřikrát do roka,“ uzavírá ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Jan Dvořák, NP Šumava